De SG VLAARD is een waaier van 10 scholen waarbinnen kinderen kansen krijgen om zich veelzijdig te ontplooien en hen zo vaardig te maken voor een mooie toekomst. We bieden onderwijs aan dat kinderen het ‘wonder wijst’ door hen te waarderen, te beroeren, uit te dagen en leergierig te maken.

In de regio van de Vlaamse Ardennen organiseren wij onderwijs van evenwaardige kwaliteit, met respect voor het karakter en de cultuur van de partnerscholen en hun schoolbesturen.

Binnen het netwerk dat de scholengemeenschap is, engageren scholen zich om samen te puzzelen aan hartelijke professionaliteit. Met het adagium van CLIM als inspiratiebron staat de SG VLAARD vanuit een positieve en open houding ten dienste van alle actoren om het leren, werken en ontwikkelen te versterken.

Het verhogen van de betrokkenheid en het groeien naar verbondenheid is de sleutel voor een succesvolle en duurzame samenwerking en stimuleert het kwaliteitsvol functioneren van onze scholen.

In de visie van de SG zetten we de hoofdlijnen uit voor de scholengemeenschap van onze dromen. De visie bepaalt welke richting we uit willen gaan. Dé uitdaging hierbij is om te geloven in het ‘collectief’ en om de samenwerking fris te houden zodat onze missie ons handelsmerk blijft.
 
Algemeen > Missie en visie SG VLAARD > Missie SG VLAARD / Visie SG VLAARD